Trước ống kính trước bàn dân thiên hạ mà sờ mó công khai…thiệt wa’ sức a~~~

Ôm ôm & thì thầm

Advertisements